60 év felettiek figyelem!így kaphattok 55 ezer forintot minden hónapban ha betöltöttétek a 60 évet! Kevesen tudnak a lehetőségről, érdemes tájékozódni! Itt vannak a fontos információk – minden hivatalos! (

Hirdetés:

60 év felettiek figyelem!így kaphattok 55 ezer forintot minden hónapban ha betöltöttétek a 60 évet! Kevesen tudnak a lehetőségről, érdemes tájékozódni! Itt vannak a fontos információk – minden hivatalos! (

60 ÉV FELETTIEK FIGYELEM!ÍGY KAPHATTOK 55 EZER FORINTOT MINDEN HÓNAPBAN HA BETÖLTÖTTÉTEK A 60 ÉVET! KEVESEN TUDNAK A LEHETŐSÉGRŐL, ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI! ITT VANNAK A FONTOS INFORMÁCIÓK – MINDEN HIVATALOS!

55 EZER FORINT JÁR 2018. JANUÁR 1-TŐL 60 ÉV FELETT, AMIRŐL KEVESEN TUDNAK! ÉRDMES! NAGY SEGÍTSÉG LEHET 60 FELETT! MUTATJUK A HIVATALOS FELTÉTELEKET, INFORMÁCIÓKAT >>>

Hirdetés

2018. január 1-től havi 55 ezer forintos támogatást kaphatnak a nyugdíjhoz közel állók! Ez sokaknaknagyon jó hír!Itt tájékozódhat >>>

Újabb ellátás összege emelkedik január 1-től, amire sokan nem is számítottak! Anyugdíj előtti álláskeresési segély összege bruttó 55.080 forint/hó összegre nőtt 2018. január 1-től!A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyeimunkaügyi központ kirendeltsége állapítja meg.

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki >>>>álláskeresőnek minősül,rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az államifoglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamátkimerítette,a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhezlegfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának kimerítésétkövető három éven belül betöltötte,rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély időtartama >>>A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtását követő nap.A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi, rokkantsági, balesetirokkantsági nyugdíjra nem szerez jogosultságot.

A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése >>>

Hirdetés

Ha az álláskereső:terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyrevaló jogosultságának megállapítását jelenti be,előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha aszabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a mindenkori minimálbér 60százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka.az álláskeresési járadék folyósításának időtartamára, amennyiben a szünetelés alatt folytatott,illetve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony eredményeként álláskeresési járadékraszerzett jogosultságot,90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentésikötelezettségét elmulasztja.A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának megszüntetése >>>>Ha az álláskereső: kéri, törlik a nyilvántartásbólrokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra válik jogosulttáolyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabérösszegét elérő rendszeres támogatásban részesül,meghalt.

Hirdetés:

Forrás : http://tudastar.munka.hu———-Az ügy rövid leírása A nyugdíj előtti álláskeresési segély célja: A munkaerő-piaci változások hatásáraegyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miattnehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel állóálláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.

Ki jogosult az eljárásra? Azok a természetes személyek lesznek az álláskeresési segéllyel kapcsolatoseljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznekjogosultak. Álláskeresési segélyre az jogosult, aki álláskeresőnek minősül, munkát akar vállalni, de önállóálláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelőmunkahelyet felajánlani, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárbetöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és legalább 45 napon átálláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresésijáradék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételtennem szerez jogosultságot és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és azálláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követőenhárom éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és rendelkezikaz öregségi nyugdíjhozszükséges szolgálati idővel, és korhatárelőtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészetiéletjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.Lehetőség van elektronikus ügyintézésre, de az ügyintéző által megadott időpontban szükség van aszemélyes megjelenésre.

Milyen adatokat kell megadni?Kérelem arra, hogy az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik-e az ügyfél.

Milyen iratok szükségesek? Nyilatkozat más szervtől való adatkérés céljából V.3. Milyen költségeivannak az eljárásnak? Nincs.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainakfoglalkoztatási osztályai

Hirdetés

Ügyintézés határideje 21 nap

Jogorvoslati lehetőség : Van lehetőség fellebbezésre. A fellebbezés címzettje: Budapest Főváros/megyeikormányhivatalok Benyújtani: az állami foglalkoztatási szervként eljáró Fővárosi és megyeikormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai Határidő: 15 napon belül Illetékmentes

Hirdetés:

Leave a comment