Így kaphat pénz nyugdíjasként rezsire, sárga csekkekre, rezsi gondokra! Támogatás lakásfenntartásra, rezsire, áramszámlára, gázszámlára, szemétcsekkre nyugdíjasoknak is! >>>

Hirdetés:

Megmutatjuk hogyan igényelhet pénzt rezsi gondjaira, melyből, akár tüzifát is vásárolhat! Támogatás lakásfenntartásra, rezsire, áramszámlára, gázszámlára, szemétcsekkre nyugdíjasoknak is!

 

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerültek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.Viszont jött helyette egy másik elnevezésű támogatás, amit pontosan erre találtak ki.Segítséget nyújthat rezsigondok esetén, igényelhető befizetetlen számlákra, áramra, gázra, villanyszámlára, de akár tüzifát is vásárolhatunk belőle!

Az új támogatás neve települési támogatás!

Mutatjuk milyen feltételekkel lehet ez most igényelni!

Milyen összegű a támogatás? Kik kaphatnak önkormányzati segélyt?

E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

Hirdetés:

Rendkívüli élethelyzetbe került személyek részére kötelező a rendkívüli települési támogatás Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő­testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.

Támogatás lakhatáshoz ­ ápoláshoz ­ gyógyszerkiadások fedezésére ­ hátralék rendezésére Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, c) a gyógyszer­kiadások viseléséhez d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.

Forrás : nagyszuloklapja.hu

Hirdetés:

Leave a comment