9 nyugdíjszerű ellátás, melyet megkaphat ma Magyarországon! Ezek a pénzek mind járhatnak nyugdíjként, könnyen lehet, hogy talál olyat, amit nem ismer! ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI!

Hirdetés:

9 nyugdíjszerű ellátás, melyet megkaphat ma Magyarországon! Ezek a pénzek mind járhatnak nyugdíjként, könnyen lehet, hogy talál olyat, amit nem ismer! ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI!

9 nyugdíjszerű ellátás, melyet megkaphat ma Magyarországon!

 

9 NYUGDÍJ, AMIT MA MEGKAPHATUNK MAGYARORSZÁGON >> EZEK A PÉNZEK JÁRHATNAK NYUGDÍJKÉNT, LEHET, HOGY VAN KÖZTE OLYAN, AMIT NEM ISMER!! ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI!

Társadalombiztosítási nyugellátások
A kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer

saját jogú; és
hozzátartozói
nyugellátásokat biztosít.

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:

az öregségi nyugdíj,
a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:

az özvegyi nyugdíj;
az árvaellátás;
a szülői nyugdíj;
a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
özvegyi járadék.
Az, aki egyidejűleg több saját jogú nyugellátásra, vagy több hozzátartozói nyugellátásra is jogosult – ha törvény másként nem rendelkezik – mind a saját jogú, mind a hozzátartozói nyugellátások közül a számára kedvezőbbet választhatja azzal, hogy a jogosultra kedvezőtlenebb nyugellátás folyósítása szüneteltetésre kerül. §

Járulékfizetési kötelezettség a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben
A foglalkoztató és a biztosított egyéni vállalkozó által fizetendő társadalombiztosítási járulék mértéke:

Hirdetés:

A biztosított, a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó, valamint a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzés esetén a szövetkezeti tag által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék. §.

A társadalombiztosítási nyugellátás mértéke
A nyugellátás a nyugdíjjárulék alapját képező keresettől (jövedelemtől) és az elismert szolgálati időtől függ. §

Az, aki szolgálati idejének legalább egy részében a magánnyugdíjrendszer keretében is fizetett tagdíjat, és ennek alapján szolgáltatásra jogosultságot szerzett, a kizárólag társadalombiztosítási nyugellátásra (a továbbiakban: nyugellátás) jogosultakhoz képest eltérő mértékű társadalombiztosítási nyugdíjra jogosult. § (például a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj 75 %-ában).

Ha a biztosított élt azon jogával, hogy a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben, valamint a magánnyugdíjrendszerben is részt vesz, és ennek megfelelően a magánnyugdíjrendszerben tagdíjat fizetett, illetőleg azt a foglalkoztató a keresetéből, a jövedelméből levonta, majd ennek összegét a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer számára a biztosított döntése alapján átutalták, akkor nyugellátását úgy kell megállapítani, mintha biztosítási idejének teljes tartama alatt kizárólag nyugdíjjárulék fizetésére lett volna kötelezett.

Forrás : magyarorszag.hu

Hirdetés:

Leave a comment