1955 és 1964 KÖZÖTT SZÜLETETTEK FIGYELEM! Fontos tudnivalókat tettek közzé! Mindenki érintett,aki ebbe a korosztályba tartozik és TÉNYLEG FONTOS!

Hirdetés:

1955 és 1964 KÖZÖTT SZÜLETETTEK FIGYELEM!

53 ÉS 62 ÉV KÖZÖTTIEK FIGYELEM! FONTOS HIVATALOS LEVELET, AMIT ÉRDEMES AZONNAL KIBONTANI, MERT SOK DOLGOTOK LEHET VELE!

Képtalálat a következőre: „nyugdíjasok”

1955 és 1964 KÖZÖTT SZÜLETETTEK FIGYELEM!

Nyugdíj: hasznos tudnivalók az adategyeztetési eljárásról

A hivatalbóli eljárás az 1955- 1959. között született személyeket érintette elsőként, 2017. január 1-vel pedig megkezdődött az adat-egyeztetési eljárás elindítása az 1960-1964 között születettek vonatkozásában.
Ezután a következő ötéves korcsoportok adategyeztetési eljárására már csak két évenként kerül sor

Az egyeztetésre kerülő adatok

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az egyeztetési eljárás során részletes kimutatást küld az érintettnek az általa nyilvántartott következő adatokról:
– biztosításban töltött időszakok,
– egyéb szolgálati idő,
– nő esetén nők negyven év jogosultsági idővel igényelhető nyugellátásához elért jogosultsági idők,
– a foglalkoztató adatai,
– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereset, jövedelem,
– az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett nyugdíjjárulék, és
– azok a szolgálati időnek minősülő időszakok, amelyek után nem történt járulék-, illetve nyugdíjjárulék-fizetés.
Az esetleg hiányzó adatokra vonatkozóan az egyeztetésnél az érintett személy észrevételt tehet.
Az eltérés okait megvizsgálja a nyugdíjbiztosítási feladatot ellátó igazgatási szerv, és az érintett személyt nyilatkozattételre hívhatja fel a vizsgálat keretében:

– adatot kérhet a foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől, illetve az egykorú iratokat őrző más személytől vagy szervezettől.
– Helyszíni szemlét tarthat,.
– Más bizonyítási eljárást folytathat le:
– az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve adóhatósági eljárást kezdeményezhet a 2009. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan.

Hirdetés:

Így biztosítható, hogy valamennyi egyeztetett adatot tartalmazza a társadalombiztosítási nyilvántartásból igazolt időszakok kimutatása, igazolása.

Határozat kibocsátásával zárul az adategyeztetési eljárás. Megfellebbezhető a határozat, a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül.

Sok esetben előfordul, hogy bizonyos személyeknek az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük , bármilyen oknál fogva az egyeztetett adataik ismeretére, vagy tájékoztatást kérnek lehetőségeikről olyan személyek , akik 1955 előtt születtek vagy, akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás .
Számukra is van lehetőség, ők kérelmet nyújthatnak be adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt, vagy hatósági bizonyítvány kiadása iránt.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.éviLXXXI.törvény96/E§ szerint a biztosított, volt biztosított megszerzett szolgálati idejéről, hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes nyugellátásához szerzett szolgálati idejéről, és az adategyeztetési eljárás során közlésre kerülő további adatairól.

A két eljárás egyesül a következő esetekben:

– a hatósági bizonyítvány kérés találkozik a hivatali adategyeztetési eljárással,
– olyan személy nyújtja azt be, aki a nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idő, jogosultsági idő elismerését is kéri,
– vagy életkora miatt (1955-től született) a hivatalbóli adategyeztetési eljárásba tartozik, de az egyeztetés még nem történt meg.

Ebben az esetben felfüggesztésre kerül a hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás ekkor, és teljes egészében lezajlik a hivatalbóli adategyeztetési eljárás.

Írta : admin

Készült az ado.hu cikke alapján.

Hirdetés:

Leave a comment