RENDSZERES HAVI PÉNZTÁMOGATÁS NAGYSZÜLŐKNEK! 25 EZER FORINTOT KAPHAT MINDEN HÓNAPBAN A NAGYMAMA HA AZ UNOKÁT NEVELGETI! HIVATALOS FELHÍVÁS A KORMÁNYHIVATALTÓL >>>

Hirdetés:

KÖZEL HAVI 30 EZER FORINT RENDSZERES PÉNZ TÁMOGATÁST KAPHAT A NAGYMAMA VAGY A NAGYPAPA! ITT A KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA A LEHETŐSÉGRŐL, AMIT NAGYON KEVESEN ISMERNEK! HIVATALOS RÉSZLETEK ITT >>>

Milyen feltételek mellett jogosult a nagyszülő GYES-re?
A gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó
szülője, továbbá annak együtt élő házastársa
(nagyszülő) is jogosult a gyermekgondozási segélyre, ha
– a gyermek az első életévét betöltötte,
– a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában
történik,
– a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy a gyermekgondozási segélyrőllemondanak
és egyetértenek a gyermekgondozási segélynek nagyszülő részéről történőigénylésével, és
– a szülő háztartásában nincs másik olyan gyermek
vagy ikergyermek, akire tekintettel gyermekgondozási
segélyt folyósítanak.
A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való
jogosultság a fenti feltételek fennállása esetén kizárólag
akkor állapítható meg, ha
– ő maga megfelel az ellátásra való jogosultság
feltételeinek, és
– a jogosultsági feltételek a szülő esetében is
fennállnak.
Érinti-e a nagyszülő GYES-re való jogosultságát az, ha a
szülő a gyermek után gyermekápolási táppénzt vesz
igénybe?
Nem, a nagyszülő a gyermekgondozási segélyre ez
esetben is jogosult.
Mely esetben kell megszüntetni a nagyszülő
gyermekgondozási segélyre való jogosultságát?
A nagyszülő gyermekgondozási segélyre való
jogosultságát akkor is meg kell szüntetni, ha olyan
kizáró körülmény áll be, amely a szülő az ellátásnak
saját maga általi igénybevétele esetén a
gyermekgondozási segélyre való jogosultságának
elvesztését vonná maga után.

Hirdetés:

Jogosult-e a nagyszülő gyermekgondozási segélyre, ha
az édesanya napi 8 órában folytat kereső tevékenységet?
A nagyszülő abban az esetben is jogosult gyermekgondozási segélyre, ha a szülő napi 8 órában folytat kereső tevékenységet.A rehabilitációs ellátásban részesülő személy jogosult a gyermekgondozási segélyre?
Igen, 2012. július 27. napjától a rehabilitációs ellátásbanrészesülő személyek is kérhetik a gyermekgondozási segély megállapítását.

Forrás : kormányhivatal

WRITER

Hirdetés:

Leave a comment