Ön tud ennek a kártyának a létezéséről? Jűrjon utána most azonnal a feltételeknek, mert elképesztő előnyökkel jár! MUTATJUK KI, HOL ÉS HOGYAN JUTHAT HOZZÁ! MÁR SOKKAL TÖBBEN KÉRHETIK, MINT EDDIG!>>>

Hirdetés:

EZT A KÁRTYÁT MINDENKÉPPEN KÉRJE HA JOGOSULT RÁ, MERT SOK ELŐNNYEL JÁR! MUTATJUK KI, HOL ÉS HOGYAN JUTHAT HOZZÁ! MÁR SOKKAL TÖBBEN KÉRHETIK, MINT EDDIG!>>>

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 26. §-ában foglaltak alapján:

Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességű személy jogosult,

1.

a.) akinek a komplex minősítés (orvosi, foglalkozási rehabilitációs és szociális helyzete) alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 kategória), vagy

b.) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 kategória).

2.

a.) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült vagy

b.) rehabilitációs járadékban részesül.

Aktuális információk (2017 januárjától): Bővült a rehabilitációs kártyára jogosultak köre!

2017. január 1-től a komplex minősítésen B2 vagy C2 kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek is kaphatnak rehabilitációs kártyát, ami segítheti a foglalkoztatásukat. Tehát jelenleg a rehabilitációs kártyát a következő kategóriába sorolt megváltozott munkaképességű személyek igényelhetik: B1, B2, C1, C2.
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszonyban alkalmazásakor a rehabilitációs kártya (vagy azt helyettesítő nyomtatvány) birtokában érvényesíthető a szociális hozzájárulási adókedvezmény. A törvénymódosítás bővíti a rehabilitációs kártyára jogosultak körét. Erre tekintettel azokat is megilleti a rehabilitációs kártya,
akiknek a rehabilitációja nem javasolt, és egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.
Fontos!

Hirdetés:

Rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló esetén a munkáltató a munkavállaló bruttó bére után – legfeljebb a minimálbér kétszereséig — mentesül a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól.
A rehabilitációs kártyát a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél, vagyis a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell igényelni.

A rehabilitációs kártya kiadása benyújtott kérelem alapján induló eljárás keretében történik. A kérelemben a személyazonosító adatokon kívül az adóazonosító jelet és, ha van a kérelmezőnek munkahelye, akkor azt is közölni kell. A rehabilitációs kártya kiadása azonban már nem a rehabilitációs hatóság feladata. Amennyiben a rehabilitációs hatóság megállapítja a jogosultsági feltételek fennállását, akkor erről 1 napon belül értesíti az adóhatóságot. Az adóhatóság a rehabilitációs kártyát elkészíti és azt a rehabilitációs hatóság adatszolgáltatását követő 15 napon belül adja ki a kérelmező személy munkáltatójának, vagy munkáltató hiányában a jogosult személynek.

A Rehabilitációs kártyát a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Hatóságánál formanyomtatványon lehet kérelmezni.

Letölthető nyomtatvány: Kérelem Rehabilitációs kártya igényléséhez

Elérhetőségek a fővárosban és Pest megyében lakó-/tartózkodási hellyel rendelkezők esetén:

levélben a 1081 Budapest, Fiumei út 19./a. címre küldeni, vagy
személyesen intézni a 1035 Budapest, Váradi u. 15. sz. alatti ügyfélszolgálaton, vagy
a rehabilitációs ügyintézés helyszínén (lásd: BFKH Rehabilitációs Ellátási és SZakértői Főosztály elérhetőségek), vagy
elektronikus úton: budapest@rszsz.nrszh.hu e-mail címre küldeni a Kérelmet.
A többi megyében a lakó-/tartózkodási hely alapján területileg illetékes kormányhivataloknál igényelhető. Az összes kormányhivatal elérhetősége itt található:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

http://nrszh.kormany.hu/letoltheto-nyomtatvanok

Forrás : http://akadalyugras.hu , https://sinosz.hu

WRITER

Hirdetés:

Leave a comment