FONTOS! BÜNTETIK A NYUGDÍJASOKAT! EZEK A NYUGDÍJASOK MOST SOKAT FOGNAK BUKNI! TÖBB TÍZEZER FORINTBAN MÉRHETŐ! ITT VANNAK A TUDNIVALÓK >>>

Hirdetés:

Bukhatnak azok a nyugdíjasok, akik túl sokat kerestek
„Nők 40-es nyugdíjas vagyok, dolgozom mellette. Úgy jött ki a lépés, hogy tavaly és az idén is túlléptem a kereseti korlátot, így ősszel le kellett mondanom a nyugdíjam folyósítását. Erre tavaly decemberben nem hozott Erzsébet-utalványt a postás, idén meg nem kaptam nyugdíjprémiumot. És azt hiszem, megint nem csönget majd nálam a kézbesítő a 10 ezer forint értékű utalvánnyal sem.”

A 24.hu egyik olvasója hívta fel a portál figyelmét arra, hogy nem minden év végi kormányajándékot kaphatnak meg azok a nők:

– akik a nők 40-es nyugdíjasok,
– emellett dolgoznak,
– ráadásul túllépik az éves kereseti plafont (ez a havi minimálbér 18-szorosa).
Arra gondolt a kedves olvasó, hogy azért maradhatott le a két juttatásról, mert a kereseti plafon túllépése miatt , esetében szüneteltetni kellett a nyugdíja folyósítását.
Utánajárt a lap és kiderült, hogy mások is hasonlóan járhattak a vonatkozó jogszabályoknak köszönhetően.
Nem csak a nők 40-esek maradhattak le a kormányajándékról
A nyugdíjtörvény, a minimálbér 18-szoros összegét elérő jövedelem esetére előírt – szüneteltetési szabályát nemcsak a nők kedvezményes öregségi nyugdíjában kell alkalmazni, hanem:

a korhatár előtti ellátásban,
– a szolgálati járandóságban,
– a táncművészeti életjáradékban,
– az átmeneti bányászjáradékban,
– bányászok egészségkárosodási járadékában részesülőkre is,
amennyiben a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el az ellátásra jogosult – derült ki a kérdésben illetékes Magyar Államkincstár (MÁK) válaszából. Tehát jól sejtette az olvasó, hogy miért nem kapta meg a két év végi juttatást.

Vagy nyugdíjprémium, vagy egyszeri juttatás.
A MÁK juttatásonként l evezette, hogy mi jár, és mi nem jár a nyugdíjtörvény értelmében.
A tárgyév novemberében nyugdíjprémiumot kell fizetni, ha a GDP-növekedés várható mértéke a 3,5 százalékot meghaladja, annak a személynek, aki a megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében öregségi nyugdíjban, hozzátartozói nyugdíjban (az ideiglenes özvegyi nyugdíj kivételével özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), mezőgazdasági járadékban részesül és betöltötte a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a tárgyévet megelőzően.
Ennek értelmében a nyugdíjprémiumra csak a korbetöltött öregségi nyugdíjasok jogosultak.
De szintén kaphatott novemberben ugyanolyan összegű pluszpénzt, csak ezt nem nyugdíjprémiumnak, hanem „egyszeri juttatásnak” hívják, a többi olyan személy, aki rendeletben felsorolt nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesül.
Az Alaptörvényre hivatkozva tágította ki a jogosultak körét a kormány.

Hirdetés:

Ki lett jogosult 2017-ben „egyszeri juttatásra”?
„2017 novemberében egyszeri juttatásra az a személy lett jogosult, aki 2016. év legalább egy napján, és 2017 novemberében is a nyugdíjprémiumnál felsorolt ellátásban részesült, de 2017. január 1-jét megelőzően még öregségi nyugdíjkorhatárát nem töltötte be, illetve ideiglenes özvegyi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban, balettművészeti, illetve táncművészeti életjáradékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban, Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatásában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban, az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó – kormányrendelet alapján a nyugdíjtörvény 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő – emelésben (kárpótlás címén folyósított kiegészítés), vagy nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban részesül.”-írja a 24.hu.

A nyugdíjprémiumra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az egyszeri juttatásra, azzal, hogy az egyszeri juttatás a fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a 2017 novemberében folyósított 2017 október havi ellátás után kell kiszámítani.
A levélíró a nyugdíjprémiumra több feltétel hiányában sem szerezhetett jogosultságot, a leírtak alapján mert:
• nem részesült ellátásban 2017 novemberében,
• és nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt.
Ha csak a korhatár nem stimmelt volna, akkor nyugodtan megkaphatta volna az ugyanolyan összegű egyszeri juttatást. De mivel:
• szüneteltetnie kellett a nyugdíja folyósítását a kereseti határ túllépése miatt, 2017 novemberében, ezért nem vált jogosulttá az egyszeri juttatásra sem.
Egyösszegű kiegészítés, más néven „nyugdíjkorrekció”
A kormányrendelet szerint nyugdíjkorrekciót, novemberben, egy összegben kellett folyósítani a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló rendelet szerint megemelt öregségi nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban részesülő személyek részére.
Az egyösszegű kifizetés mértéke: a jogosult részére folyósításra kerülő ellátás(ok) 2017. november havi összegének 9,6 százaléka.
Azt is hozzáfűzte válaszában a MÁK: „az egyösszegű kiegészítés arányos része illeti meg azt, akinél az ellátás folyósítása 2017. évben szünetel vagy szünetelt”.

Úgy kell kiszámolni az arányos részt, hogy a szüneteltetett ellátás 2017. november havi összegének (vagy utolsó havi összegének) 0,8 százalékát meg kell szorozni a szüneteltetett ellátás 2017. évi folyósítási hónapjainak számával.
Az olvasó esetében, és azoknál, akiknek ugyancsak szünetelt az év egy részében a nyugdíjfolyósításuk), a levélben foglaltak alapján:
• az egyösszegű kiegészítés arányos részére volt jogosult 2017 év azon hónapjaira, melyben a nyugdíja folyósítása nem szünetelt.
Ezt az olvasó meg is kapta.

Erzsébet-utalvány >>
A kormányrendelet alapján, egyszeri juttatásként azok kaphatják meg a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt, akik részére a rendeletben meghatározott ellátások valamelyikét folyósították 2017 novemberében vagy decemberében.
írja a 24.hu

Nem jogosultak Erzsébet-utalványra:
• akiknél 2017. novemberben és decemberben is szünetelt a nyugdíjfolyósítás,.
Így természetesen az olvasó sem.

AdminNY

Hirdetés:

Leave a comment