MEGADÓZTATJÁK A NYUGDÍJAKAT – EZEK UTÁN A NYUGDÍJAK UTÁN ADÓT KELL FIZETNI! MUTATJUK, HOGY KIK AZ ÉRINTETTEK!

Hirdetés:

Noha a nyugdíjjuttatások több fajtája adómentes – így a legtöbb embernek járó öregségi nyugdíj is -, de egy részük után mégis kell adózni. A korkedvezményes szolgálati nyugdíj ilyen, aki egyenruhás volt, és nem éri el kora a nyugdíjkorhatárt, a járandóság után személyi jövedelemadót (most 15 százalék) kell fizetnie.

A korengedményes nyugdíj >>>
A korkedvezmény szabályai
A korengedmény és a korkedvezmény kifejezéseket a
köznyelv szinonimaként használja minden korhatár
előtti nyugdíjazásra.
Pedig a korengedményes nyugdíjazás a
társadalombiztosítási nyugdíjrendszernek nem is része,
hanem egy foglalkoztatáspolitikai célú intézmény,
amelynek költsége a foglalkoztatót terheli, miután a
munkavállaló és a munkáltatója megállapodnak abban,
hogy a munkáltató az előrehozott öregségi
nyugdíjkorhatárig egy összegben befizeti a nyugdíj
összegét, és ennek terhére folyósítják a
korengedményes nyugdíjat a munkavállalónak.
Ugyanakkor a korkedvezmény intézményét egy másik
jogszabály szabályozza. Eszerint korkedvezményre az
jogosult, aki sok éven át a szervezet fokozott
igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen
ártalmas munkát végzett.
A két jogintézmény tehát, hasonló elnevezésük ellenére
teljesen különböző élethelyzeteket szabályoz.

Hirdetés:

A korengedményes nyugdíj megállapításának időbeli
korlátja
Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha
a) a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való
jogosultsághoz szükséges életkort és szolgálati időt 2010.
december 31-ig betölti, illetve megszerzi, továbbá
b) a megkötött megállapodást az illetékes
nyugdíjbiztosítási szervhez 2010. december 31-ig
benyújtják. E rendelkezés tehát azt is jelenti, hogy 2011
január elseje után korengedményes nyugdíj
megállapítására nem lesz lehetőség.

WRITER
Forrás : Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hirdetés:

Leave a comment